Erkende Verhuizers vernieuwen algemene voorwaarden verhuizingen

algemene-voorwaarden-verhuizingenPer 1 april 2015 zijn de vernieuwde Algemene Voorwaarden Verhuizingen gepubliceerd door de Oerganisatie van Erkende Verhuizers. De voorwaarden zijn in nauwe samenwerking met de Consumentenbond tot stand gekomen en dat betekent een tweezijdige totstandkoming.

Waarom nieuwe voorwaarden?

Ook het dienstenpakket van Erkende Verhuizers is aan het veranderen en beweegt mee met de behoefte en wensen van de klant. Door de toenemende vraag naar aanvullende diensten is bijvoorbeeld de dienst Handyman ontstaan. Om beter aan te kunnen sluiten bij de kwaliteitsverwachting die een klant mag hebben van een Erkende Verhuizer, is een cursus Handyman ontwikkeld, evenals Algemene Voorwaarden voor handymandiensten en een bijbehorende verzekeringsdekking voor als er onverhoopt een keer schade ontstaat bij de uitvoering van deze diensten.

Tweezijdige voorwaarden

In de tweezijdige Algemene Voorwaarden voor verhuizingen, opslag en handymandiensten staan de rechten en plichten van zowel het verhuisbedrijf als haar klant beschreven. Het doel van tweezijdigheid voor zowel de aanbod- als de vraagkant is het bereiken van evenwichtige voorwaarden, zodat geschillen tussen consumenten en ondernemers zoveel mogelijk worden voorkomen. De tweezijdigheid is voor de consument de bevestiging dat de voorwaarden door zijn belangenorganisatie in orde zijn bevonden (betrouwbaar) en is herkenbaar aan het tweezijdigheidlogo of de tweezijdigheidclausule in de aanhef van de voorwaarden. Belangrijk onderdeel is onafhankelijke, laagdrempelige en bindende geschilbeslechting door de Geschillencommissie zodat een gang naar de rechter in veruit de meeste gevallen kan worden voorkomen. De Geschillencommissie is formeel erkend als alternatieve rechtsgang.

[pl_button type=”info” link=”http://www.erkendeverhuizers.nl/uploads/website/algemene_voorwaarden_avvv_avbv_en_avhd_2015.pdf” target=”blank”]DOWNLOAD BROCHURE[/pl_button]