CO2 uitstoot compenseren met Gold Standard credits

UTS Nederland brengt haar milieueffecten in kaart sinds 2008. Elk jaar wordt het rapport ‘CO2 neutraal verhuizen’ opgesteld. Inmiddels hebben de UTS-vestigingen gezamenlijk hun CO2 uitstoot al met 75% weten te verlagen! Bij elke verhuizing is er sprake van...