Facility Management

Gemeente Groningen – Dienst Sociale Zaken en Werk

Vanwege organisatorische veranderingen diende aan de locatie Eendrachtskade ZZ en de Zaagmuldersweg een grote interne verhuizing plaats te vinden. De uitdaging hierbij was dat er weinig bewegingsruimte was om medewerkers tijdelijk te plaatsen om daarmee verhuisruimte te creëren; de locaties gingen van ‘vol’ naar ‘vol’. Hiertoe hebben we reeds in het beginstadium de facilitair manager van UTS van Hoek erbij betrokken voor advies, en om dit proces goed te kunnen laten verlopen.

Ruim 600 verhuisbewegingen later kunnen wij de conclusie trekken dat de begeleiding door de facilitair manager, en de verhuizing zelf, prima is uitgevoerd. Op alle niveaus is de onderlinge communicatie en samenwerking tussen medewerkers van SOZAWE en UTS van Hoek zeer goed verlopen.

Dit verhuisproject is binnen budget en op tijd afgerond. Het heeft bijgedragen aan een goede start van onze nieuwe organisatiestructuur.