UTS Van Hoek voldoet aan keurmerk Erkende Projectverhuizers

keurmerk erkende projectverhuizers ppvSinds 2013 is UTS Van Hoek ‘Erkende projectverhuizer’. In november 2016 is het bedrijf opnieuw geauditeerd om te kijken of er nog steeds wordt voldaan aan de richtlijnen. De audit verliep soepel en snel en de auditor heeft geen afwijkingen mogen constateren. Het certificaat werd in december opnieuw uitgereikt aan UTS Van Hoek.

Het keurmerk richt zich op een aantal kwaliteitsaspecten van het projectverhuizen.

Kwaliteit van uitvoering

Onder kwaliteit van uitvoering zijn diverse eisen gesteld aan o.a. kwaliteitsontwikkeling van het verhuisbedrijf, uiteenlopende eisen ten aanzien van juist gediplomeerd personeel en inhuurpersoneel en eisen ten aanzien van klanttevredenheid.

Zekerheid

Het keurmerk geeft aan dat gecertificeerde bedrijven voldoen aan eisen ten aanzien van verzekeringen, certificeringen, overeenkomsten, draaiboeken en referentieverklaringen. Dit geeft zakelijke klanten meer zekerheid over het ingeschakelde verhuisbedrijf.

Veiligheid

Veiligheid in de verhuisbranche is een belangrijk onderwerp. Erkende Project verhuizers worden beoordeeld hoe zaken zijn geregeld ten aanzien van veilig werken, continuïteit van het verhuisproces, management van afwijkingen en integriteit van de medewerkers van het verhuisbedrijf.

Milieu en gezondheid

Erkende Projectverhuizers moeten beschikken over een geldig certificaat ISO 14001, de zogenaamde ‘milieucertificering’.

Verantwoord ondernemen

Erkende Projectverhuizers hebben een duidelijke MVO visie en strategie, welke onderdeel van het kwaliteitssysteem van het bedrijf is. De code ‘Goed Opdrachtnemerschap’ wordt onderschreven en er vindt een correcte afdracht van belastingen en sociale premies plaats.

Lees meer over het keurmerk Erkende Projectverhuizers op de site www.erkendeprojectverhuizers.nl.