Erkende Projectverhuizers (EPV)

UTS Van Hoek voldoet aan keurmerk Erkende Projectverhuizers

keurmerk erkende projectverhuizers ppvSinds 2013 is UTS Van Hoek ‘Erkende projectverhuizer’. In november 2016 is het bedrijf opnieuw geauditeerd om te kijken of er nog steeds wordt voldaan aan de richtlijnen. De audit verliep soepel en snel en de auditor heeft geen afwijkingen mogen constateren. Het certificaat werd in december opnieuw uitgereikt aan UTS Van Hoek.

Het keurmerk richt zich op een aantal kwaliteitsaspecten van het projectverhuizen.

Kwaliteit van uitvoering

Onder kwaliteit van uitvoering zijn diverse eisen gesteld aan o.a. kwaliteitsontwikkeling van het verhuisbedrijf, uiteenlopende eisen ten aanzien van juist gediplomeerd personeel en inhuurpersoneel en eisen ten aanzien van klanttevredenheid.

Zekerheid

Het keurmerk geeft aan dat gecertificeerde bedrijven voldoen aan eisen ten aanzien van verzekeringen, certificeringen, overeenkomsten, draaiboeken en referentieverklaringen. Dit geeft zakelijke klanten meer zekerheid over het ingeschakelde verhuisbedrijf.

Veiligheid

Veiligheid in de verhuisbranche is een belangrijk onderwerp. Erkende Project verhuizers worden beoordeeld hoe zaken zijn geregeld ten aanzien van veilig werken, continuïteit van het verhuisproces, management van afwijkingen en integriteit van de medewerkers van het verhuisbedrijf.

Milieu en gezondheid

Erkende Projectverhuizers moeten beschikken over een geldig certificaat ISO 14001, de zogenaamde ‘milieucertificering’.

Verantwoord ondernemen

Erkende Projectverhuizers hebben een duidelijke MVO visie en strategie, welke onderdeel van het kwaliteitssysteem van het bedrijf is. De code ‘Goed Opdrachtnemerschap’ wordt onderschreven en er vindt een correcte afdracht van belastingen en sociale premies plaats.

Lees meer over het keurmerk Erkende Projectverhuizers op de site www.erkendeprojectverhuizers.nl.

UTS steunt fonds Slachtofferhulp

Samenwerking UTS Nederland en Noodhulpfonds Fonds Slachtofferhulp Op 1 november jongstleden is de samenwerking tussen UTS Nederland en het Fonds Slachtofferhulp van start gegaan. Alle UTS...

CBS: woningmarkt ‘kookt’ droog

Het CBS berichtte onlangs dat koophuizen in september voor ruim 9 procent meer zijn verkocht ten opzichte van een jaar geleden in dezelfde maand. Deze prijsstijging was in augustus ook al...

CBS: Ouderen overwegen vaker een verhuizing

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) publiceerde onlangs een opmerkelijk bericht: Ouderen overwegen vaker een verhuizing. Uit het Woon Onderzoek Nederland bleek dat het aandeel 65-plus...

10 jaar CO2 neutraal verhuizen

Al weer 10 jaar rapporteert UTS Nederland over de CO2 uitstoot van de samenwerkende UTS verhuisbedrijven in Nederland. Door deze jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid van de UTS...

Heeft u een vraag over verhuizen?

Van Hoek Verhuizingen

Emdenweg 2
9723 TB  Groningen
T: 050-5422666
E: info@utsvanhoek.nl

Over Van Hoek Verhuizingen

Sinds 1925. Al ruim 90 jaar is Van Hoek Verhuizingen een begrip in verhuizen in Groningen en omstreken. Met haar Unieke Totaal Service helpt het verhuisbedrijf bedrijven, instellingen en haar medewerkers met verhuizen.