UTS Nederland brengt haar milieueffecten in kaart sinds 2008. Elk jaar wordt het rapport ‘CO2 neutraal verhuizen‘ opgesteld. Inmiddels hebben de UTS-vestigingen gezamenlijk hun CO2 uitstoot al met 75% weten te verlagen!

Bij elke verhuizing is er sprake van uitstoot van CO2 door vervoer met verhuiswagens. UTS Nederland compenseert deze CO2 uitstoot door de inzet van Gold Standard credits, die worden ingekocht bij Groenbalans.

CO2 uitstoot compenseren

Groenbalans constateert dat er een toename is van CO2-neutrale klantenprogramma’s. Ook de Organisatie voor Erkende Verhuizers heeft zo’n klantenprogramma. Alle UTS-vestigingen zijn lid van de Organisatie voor Erkende Verhuizers. Lees hier meer.

UTS streeft er in haar MVO beleid naar om in de toekomst haar uitstoot nog verder te verminderen door o.a. de inzet van elektrische verhuiswagens, optimale inzet van voertuigen, energiezuinige opslagmogelijkheden en het gebruik van duurzame verhuismiddelen.