Duurzame bedrijfsvoering belangrijke drijfveer voor UTS Nederland
UTS Nederland heeft voor het vierde jaar een CO2 jaarverslag laten opstellen. Dit rapport is het resultaat van een CO2 uitstoot benchmark van 17 vestigingen van UTS over 2009 en 2010. Het rapport is opgesteld door Corporate Facility Partners (CFP).

Ten opzichte van de nulmeting in 2007 is de CO2 uitstoot in 2010 met 54% gedaald. Dit komt met name door een daling in de uitstoot op het gebied van mobiliteit. Sinds 2009 biedt UTS haar klanten de mogelijkheid om de verhuizing CO2 neutraal uit te voeren. In 2009 zijn 156 CO2 neutrale verhuizingen uitgevoerd, in 2010 waren dat er 752.

Er is een benchmark van de uitstoot uitgevoerd met een referentiegroep van vergelijkbare gebouwen en organisaties uit een database met ruim 16 miljoen m2 gebouwen in Nederland. UTS presteert op het gebied van CO2 uitstoot 20% beter dan de referentiegroep.

In het volgende jaarverslag over 2011-2012 wil UTS verdere verduurzaming van haar bedrijfsvoering gerealiseerd hebben, vooral op het gebied van mobiliteit en energie. Vanaf 1 januari 2012 koopt UTS groene stroom in.

André van Herk, Algemeen Directeur van UTS Nederland, is trots op het resultaat: “Duurzaam ondernemen past binnen ons MVO-beleid. Wij hechten veel waarde aan de P+ van Planet en met de resultaten van dit CO2 Jaarverslag zetten we weer een stap in de goede richting. Want voor onze kinderen en voor de natuur blijven wij ons permanent duurzaam inzetten.”

CO2 uitstoot

André van Herk, Algemeen Directeur van UTS Nederland: “Duurzaam ondernemen past binnen ons MVO-beleid. Voor onze kinderen en voor de natuur blijven wij ons permanent duurzaam inzetten.”