Samen verantwoordelijk voor 500 locaties en 100.000 werkplekken

Veertien rijksonderdelen hebben een nieuwe leverancier verhuisdiensten. Het Inkoop Uitvoerings Centrum Bedrijfsvoering van Rijkswaterstaat (IUC BV RWS) heeft namens deze 14 deelnemende organisaties een overeenkomst gesloten met UTS Nederland voor drie jaar, met een optie tot verlenging van maximaal drie jaar. De overeenkomst is vanaf 1 juni 2016 van kracht.

nieuwe leverancier verhuisdienstenUTS Nederland levert verhuisdiensten voor de Belastingdienst, De Rechtspraak, het Openbaar Ministerie, de Dienst Justitiële Inrichtingen, de Immigratie en Naturalisatie Dienst, de Domeinen Roerende Zaken, de Dienst Terugkeer en Vertrek, het Centraal Bureau voor de Statistiek, het Nederlands Forensisch Instituut, de Inspectie van het Onderwijs, het Centraal Justitieel Incasso Bureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Justid en Staatsbosbeheer.

Online verhuisportaal

De veertien deelnemende organisaties gaan gebruik maken van het online verhuisportaal van UTS Nederland. Door gebruik van het UTS-verhuisportaal ontstaat transparantie: alle administratie, inzet van mensen en middelen, status van een opdracht, klachten en andere correspondentie zijn op één plek te vinden.

Reductie CO2-uitstoot

IUC BV RWS streeft ernaar om vaker verhuisritten te combineren. Dat heeft een positief effect op de CO2-uitstoot en op de kosten. Ze zal hiertoe nauw samenwerken met UTS Nederland. CO2 uitstoot wordt door UTS Nederland al jarenlang gezien als een belangrijke prestatie-indicator op het gebied van haar duurzaamheid. Sinds de invoering van het CO2 beleid in 2008 is de CO2 uitstoot van UTS Nederland met 64% gedaald.

Contractmanagement

Om de dienstverlening door UTS Nederland te monitoren, heeft IUC BV RWS het contractmanagement efficiënt ingericht door de inzet van één centrale contractmanager bij zowel RWS als bij UTS Nederland. Daarnaast worden er kritische prestatie indicatoren gemeten op het gebied van onder meer doorlooptijd, klantbeleving en kwaliteit.