Schoolverhuizing door UTS Van Hoek

Christelijke Jenaplanschool De Kring, Openbare Basisschool De Coepel en peuterspeelzaal ’t Molenhofje zijn in slechts twee dagen naar een nieuwe locatie verhuisd. Een goed voorbeeld van een succesvolle schoolverhuizing!

Op 16 en 17 februari 2011 zijn de CJS De Kring (100 leerlingen), OBS De Coepel (75 leerlingen) en peuterspeelzaal ’t Molenhofje verhuisd naar hun nieuwe locatie. Op 17 februari is de peuterspeelzaal alweer open voor haar peuters. De basisscholen openen op 18 februari hun deuren weer voor de leerlingen.

Brede School Nuis-Niebert gaat onderdak bieden aan een keur van partners: CJS De Kring, OBS De Coepel, peuterspeelzaal ’t Molenhofje, Kinderdagcentrum Maricja en Buitenschoolse opvang Baloo. Zij kunnen gebruik maken van elkaars kennen, kunde en ontwikkelingen, maar blijven aparte entiteiten.

Schoolverhuizing door UTS Van Hoek

De schoolverhuizing is verzorgd door UTS Van Hoek Verhuizingen uit Groningen. Naast de verhuizingen verzorgde UTS Van Hoek ook het demonteren en monteren van het meubilair.

“Wij hebben gekozen voor UTS Van Hoek en ze hebben het prima gedaan”, aldus René van Hoorn, directeur van OBS De Coepel en coördinator van de verhuizingen. “We zijn netjes en vlot overgebracht en kunnen nu inrichten.”