ISO 14001 milieu certificering

Steeds meer bedrijven gaan milieuvriendelijker werken, waaronder ook UTS Van Hoek. Naarmate het milieuzorgsysteem zich ontwikkelde ontstond de vraag naar een professionele certificering, zodat elk jaar onafhankelijk kan worden vastgesteld of aan de beschreven milieuprocedures wordt voldaan en gestelde milieudoelen worden bereikt.

Het milieucertificaat ISO 14001 voorziet hierin, het beschrijft de kernelementen voor het opzetten, implementeren, onderhouden en verbeteren van een milieuzorgsysteem, het formuleren van milieubeleid, het vastleggen van de milieuaspecten en -effecten, het opstellen van milieudoelstellingen en -programma’s. Het ISO 14001 certificaat verplicht organisaties om elk jaar betere milieuresultaten te behalen.

Op 6 december 2011 is het milieuzorgsysteem van UTS Van Hoek door Det Norske Veritas (DNV) succesvol geaudit voor de ISO 14001 norm.

milieu-certificering