CO2 neutraal verhuizen

Met 41% minder CO2-uitstoot is UTS Nederland vol vertrouwen op weg naar een duurzame toekomst

co2 neutraal verhuizen

André van Herk, Algemeen Directeur van UTS Nederland: “Duurzaam ondernemen past binnen ons MVO-beleid. Voor onze kinderen en voor de natuur blijven wij ons permanent duurzaam inzetten.”

UTS Nederland begon in 2008 met het terugdringen van de CO2-uitstoot op al haar activiteiten. Het jaarverslag CO2 neutraal verhuizen 2008 laat een reductie in CO2-uitstoot zien van 41% ten opzichte van 2007. Dit positieve resultaat sterkt de onderneming in haar streven naar duurzaam ondernemen.

CO2 neutraal verhuizen

In samenwerking met Corporate Facility Partners (CFP) lanceerde UTS Nederland in 2008 het project ‘CO2 neutraal verhuizen’. Inzet is om de totale uitstoot aan broeikasgassen die bij een verhuizing vrijkomen te reduceren. Daarnaast wordt gewerkt aan het klimaatneutraal maken van de organisatie. Zowel het hoofdkantoor als de vestigingen.

Onlangs maakte UTS Nederland de balans op met betrekking tot haar doelstellingen op het gebied van klimaatneutraal werken. De resultaten liegen er niet om: in 2008 werd een overall CO2-reductie van 41% bereikt. Bovendien heeft UTS belangrijke verbeteringen gerealiseerd in het verzamelen van de verbruikdata.

Reduceren, vergroenen, compenseren

UTS Nederland: ‘Klimaatneutraal werken is in feite een soort drietrapsraket. In eerste instantie hebben wij gezocht naar mogelijkheden om onze uitstoot direct te reduceren. De volgende stap is vergroenen. CFP heeft ons hierin geadviseerd door middel van investeringsvoorstellen waarin de terugverdientijd is opgenomen. De resultaten hiervan zien wij nu terug in ons CO2-jaarverslag 2008.’

De laatste fase is het compenseren van die CO2-uitstoot die niet verminderd of vergroend kan worden. UTS Nederland compenseert haar restuitstoot door te investeren in emissierechten. Gekozen is voor de Gold Standard CO2 credits waarmee klimaatprojecten wereldwijd worden ondersteund.

CO2 Benchmark

‘Sinds 2008 compenseren wij onze restuitstoot op best practice niveau. Daarnaast meten wij onze performance ten opzichte van een peergroup die bestaat uit bedrijven uit de transport- en verhuisbranche. Zo maken wij inzichtelijk hoe de CO2-uitstoot door UTS zich verhoudt tot vergelijkbare organisaties’, aldus UTS.

Dit inzicht leidt in 2008 tot een breed scala aan reductie- en vergroeningsmaatregelen, waaronder het aanpassen van klimaatsystemen en het inkopen van groene stroom voor alle vestigingen. Voor de verbruikscategorie ‘vervoer’ kiest UTS o.a. voor het verduurzamen van het wagenpark en het gebruik van biobrandstoffen. In 2008 en 2009 zijn 11 wagens vervangen door voertuigen die voldoen aan de strenge Euro 5-norm. Daarnaast zijn chauffeurs gestimuleerd tot milieubewust rijgedrag door scholing in ‘het nieuwe rijden’.

Structureel

co2-neutraal-verhuizenBijzondere verbruikscategorieën vormen ‘afval’ en ‘papier’. UTS: ‘Op het gebied van afval en papier scoort UTS slechter dan de peergroup. Overigens zitten er geen verhuisbedrijven in de peergroup, omdat zij nog geen gegevens bekend maken. De reden voor onze lagere score is het feit dat wij vaak restmaterialen meenemen van onze relaties, met name bij projectverhuizingen. Om hiervoor een structurele en duurzame oplossing te vinden zijn wij in overleg getreden met ’s lands grootste dienstverlener op het gebied van afvalverwerking en recycling. De business case die wij hieruit verwachten, is veelbelovend.’