Al weer 10 jaar rapporteert UTS Nederland over de CO2 uitstoot van de samenwerkende UTS verhuisbedrijven in Nederland.

Door deze jaarlijkse monitoring, sturing en betrokkenheid van de UTS vestigingen is in een decennium een daling van 75% in de CO2 uitstoot bereikt. Dit bleek uit het laatste Duurzaamheidsverslag 2017. Het verslag wordt jaarlijks opgemaakt door Corporate Facility Partners (CFP).

In 2017 hebben de UTS bedrijven in alle gemeten categorieën een CO2-reductie gerealiseerd, met uitzondering van de categorie vervoer. Dit wordt veroorzaakt door fors toegenomen werkzaamheden. Per saldo heeft UTS haar CO2-uitstoot over 2017 gelijk weten te houden aan de uitstoot in 2016, met name door efficiënter te rijden en slimme logistiek toe te passen in de bedrijfsvoering.

UTS compenseert de CO2-uitstoot die nog resteert door Gold Standard credits aan te kopen via Groenbalans. Deze Gold Standard of VCS CO2-rechten zijn een bewijs dat een bepaalde hoeveelheid duurzame energie is opgewekt. Het CO2 jaarverslag van UTS is gebaseerd op het Greenhouse Gas Protocol. Dit is de internationale standaard voor verantwoording en verslaggeving over de uitstoot van broeikasgassen door bedrijven.

Voor de komende jaren staan er nog verschillende te nemen maatregelen op stapel om de daling in de CO2 uitstoot te kunnen doorzetten.